Правила и Задължения

Следват правилата за участие. Отделете време да ги прочетете и така да минимизираме възможните конфликти!

Задължения

 1. Минималната възраст за участие е 18г.

  • За участници на възраст 16г и 17г се изисква подписано Родителско разрешение, както и присъствието на родител/попечител на терена през цялото игрово време. 

 2. Прочитането, разбирането и спазването на основните airsoft правила е задължително, както и допълнително приложените от AIRSOFTIMPACT.

 3. Липса на санкции от предишни или настоящи игри от организаторите. (В зависимост от нарушенията, тази точка може да бъде “interclub”)

 4. Задължително носене на oбозначителните ленти и елиминациоенен флаг (доставени от организаторите).

 5. Задължително носене на личен документ. (Не по време на игра)

 6. Препоръчва се носенето на собствен “IFAK” (аптечка).

 7. Задължение на всеки участник е да прецени дали е в  добро здравно състояние, за да участва в този тип игри.

 8. Изисква се от участниците лоялност и уважителен подход към играта и играчите.

 

Правила

 1. Защитни очила.

  • Задължително е носенето на защитни очила, kоито  трябва да отговарят на един от тези  два стандарта:

   • Европейски стандарт: E PI – 89/686/CEE (EN166) в тези параметри трябва да са А или Б. (Гравирани с  EN166 – A  или  B – EN166); 

   • Американски стандарт: ANSI z87.1. в тези параметри трябва да са тип Z87 +;

  •  Очилата трябва да подсигуряват защита на очите от всички ъгли;

  • В случай  на съмнение за  устойчивостта на защитните очила, те ще бъдат простреляни от организаторите преди игра.

  • Маски или очила  с решетка, покриващи очите, не са позволени;

  • Строго забранено е махане, местене, чистене и всякакви манипулации на очилата извън обозначените от организаторите сигурни зони! (Неспазването на тази точка е изключително бързо изпращане за вкъщи).                              
 2. Забранено е носенето  и манипулирането на истински ножове, ножки, катани и т.н! Позволено е ползването на инструменти преди играта.
 3. Строго забранено е носенето на бойно или газово оръжие!
 4. Забранено е участието в игра на лица под въздействието на наркотици и/или алкохол.
 5. Забранява се консумирането на алкохолни напитки и/или невротропни субстанции по време на игра.            
 6. Преносът на репликите извън играта трябва да се извършва по безопасен начин. Репликите трябва да се съхраняват отделно от пълнителите и муниците. За външни на airosft-сферата лица, които не са запознати с нашето хоби, различаването на реплика от истинско оръжие е сравнително трудно на пръв поглед.
 7. Забранена е стрелбата на сляпо! Не се стреля без да се вижда накъде отиват изстрелите. Както и не се стреля през дупки, от които няма видимост.                                                                                                                                                                              

 8. Забранено е ползването на дълги реплики (автомати, снайпери, и т.н) в сгради и затворени помещения, но могат да се ползват  при стрелба отвътре навън (пушките тип помпа не се считат за дълга реплика и могат да се ползват в сградите).

 9. ​Няма лимит на дистанция при стрелба с пистолети.

  • Стреля се  винаги. В случай на сблъсък между двама играчи, печели играчът с пистолет пред този с автомат (дълго оръжие).

  • Фактът, че  няма лимит на разстояние за стрелба, не означава стрелба където и да е. Избягва се винаги стрелба по главата.  

 10. “Respawn” зона е набелязана зона на терена където елиминираните играчи отиват, за да могат да се върнат в играта.

  • Може да се  преминава и / или наблюдава враженска “respawn”  зона.
  • Не може да се отвръща “огън” към  “respawn” зоните, нито в тяхна близост.
  • Може да се стреля от “respawn” зоните.
 11. Елиминация:  При получаване на изтрел по всяка част на тялото, включително  екипировката и репликата, играчът показва червения флаг,  за да уведоми, че е уцелен. Допълнително го съобщава, казвайки “убит” или “уцелен”, и се запътва към  “respawn” зоната. *При попадение не се спори. Ако има съмнение,  се питат съдиите, затова са там!

  • Елиминираните играчи не говорят, не търсят и не упътват.  Всеки участник, който  комуникира с елиминиран играч, ще бъде също елиминиран и отива към “respawn” зоната.

  • Уцеленият играч не пречи на останалите участници в  престрелките по път за “respawn” зоната. Което означава възможно най-бързото оттеглияне от  престрелката. (в случай, че оттеглянето е невъзможно, елиминираният играч се маркира с елиминационния флаг и ляга на земята докато се освободи пространството).                                                                

  • Елиминиран играч не се използва като щит. Наказанието е разходка до respanw зоната  

  • Приятелският огън или “friendly fire” е валиден. ( Ако  играчът е уцелен от друг играч от неговия отбор, също се счита за елиминация).

  • Рикошетите не се считат за елиминация.  Пресичащи изстрели ( Тоест изстрели, които преминават храсти клонове и т.н.) не са рикошет.

 12.   “Кnife kill”  или елиминация с нож.  Се осъществява  докосвайки играч с нож (този винаги трябва да бъде имитация направена от мек материал!) по не чувствителни места от тялото (препоръчително  е рамената) и се уведомява казвайки “убит” или “елиминиран” .

  • Този тип елиминация не се извършва с ръце. Ножът тряабва да е изваден и да е в ръцете на извършващият елиминацията играч.

  • Елиминираният играч не се движи, не комуникира, нито маркира елиминация, докато противника  е до него  (лимит време от 2 минута или дистанция 10м). След това се маркира елиминацията.

  • Ако съотборник на елиминираният с нож играч комуникира с него (радио сигналите не се считат) през тези 2 минути, те се прекратяват и играчът маркира елиминацията.

  • Този тип елиминация винаги е окончателна. Даже и в случаи на  медик в играта. 

  • Ножовете не могат да се хвърлят.                                                                                                                                                                                           

 13.  Щитовете ще се ползват като бронирани. (Не по леки от 10кг върху примерно стандартен щит от 100cm*60cm).

  • Играч с щит е елиминиран само при попадение върху  него а не върху щита.

  • Гранатите елиминират щитотовете и оператора.                                                                                                                                                                                         

 14. Забранено е ползването на репликите в сигурните зони.

 15. Забранено е използването на стъклени и метални  топчета.              

 16. Задължителна  е употребата на био топчета. (Трябва да пазим околната среда).                                                                                                          

 17. Забранено е изхвърлянето на отпадъци от всякакъв тип. Има кошчета в сигурните зони.

 18. Силно се препоръчва  използването на пълнители “mid cap”, “low cap” и “real cap”  (пълнители с нисък капацитет) с цел по висок реализъм.

  • Играчите с “hi cap” (над 200bbs) пълнители могат да носят само един пълнител.

  • Високо капацитетните пълнители  тип бункерни (над 600 бб и електрично зареждане) са позволени само за  реплики тип картечници.                                                                                                                                                                                                                           

 19. Безсмъртните нямат място при нас,  те ще бъдат незабавно изключени от играта и от терена.
                                                                                                                                                                                                                 

 20. Безгрешните също не са добре дошли.                                                                                                                                                                                

 21. Организаторите са закона на терена.

  • Винаги когато се получи конфликт с друг играч  се информират съдиите и те ще преценат ситуацията.

  • Винаги се прави каквото решат съдиите и тези решения нямат дискусия.

  • Решенията които те преценят като подходящи са единствените валидни. Организаторите са на терена да помагат на играчите, у  да подсигурят коректно развитие на играта.                                                                                                                                                                            

 22. Организаторите могат да спират играта по всяко време. (Като пример при поява на външни хора или органи на редът)                                                                                                                                                                                                                            

 23. Забранени са словесни конфликти между играчите.                                                                                                                                                                             

 24. Забранено стрелянето по животни!                                                                                                                                                                                                

 25. Медик  или санитар е специален играч  който може да лекува “ранените”. Играчът които има роля на медик трябва да носи обозначителна лента с червен кръст. На този или тези играчи  се доставя материал за лечение състоящ се от ленти и картова система за  рани и метод на лечение.

  • При появата на медик в сценария, при първо попадение играчите не са директно елиминирани ами са ранени. Ранените играчи  получават кървене което протича за 5 минути.  След това те се маркират като елиминирани.

  • Допълнителни изстрели по ранен играч не го елиминират. За тази цел  елиминацията трябва да е с нож (Винаги имитация от мек материал)

  • Не може да се елиминира съотборник за да се прекрати времето  на  кървене.

  • Ранените играчи не могат да комуникират с никой само могат да викат санитар или медик
   • Изтеглянето на ранен играч не прекратява кървенето. Той трябва да бъде обслужен от медик.

   • Изтеглянето се осъществява когато съотборника докосне ранения играч ( не прекратен контакт). Раненият играч прибира елиминационният флаг и се придвижва към сигурно място за да бъде излекуван ако има време.  Ако в този интервал получи втори изстрел  е директно елиминиран

   • Пренасяне, влачене и друга физическа манипулация върху играч изискват неговото съгласие 

  • Ранените играчи могат да бъдат изтеглени от съотборник или противник в случаи на пленяване.   

  • санитарят не може да се само лекува но може да бъде лекуван от друг медик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 26. Пленяване се извършва  по два начина, когато медик излекува играч от противниковия отбор. Или когато играчът е изненадан за това се вика ясно и високо “стои”, “не мърдай” или  “заловен” тъкаче противника да бъде уведомен. Играчът не е длъжен да се предаде, той може да опита бягтсво или да отвърне с огън.

  • В случаи на успешно пленяване заловеният играч трябва да бъде претърсен  (винаги с негово съгласие).  И трябва да бъдат обезопасени всички намерени по него реплики (Това се получава когато се изкарат пълнителите на всичките реплики на играчът) тези си остават в негово  владение  но не могат да бъдат ползвани. Но други, както не намерени при претърсването реплики могат да бъдат ползвани.

  • При пленяване играчът е длъжен да даде информация на противника под формата на приоритетни цели,  движенията на отбора,  както и графичен материал ако имат такъв.

  • Елиминацията с нож е позволена за пленените играчи ако ножът не е бил намерен по време на претърсването.

  • Претърсването може да бъде прекратено по всеки момент от плененият играч. Ако то  се прекрати по избор на пленения или се откаже от едно начало. Играчът няма право да ползва скрити реплики нито да извършва елиминация докато е заложник. И трябва да предаде всяка информация  като карти, заповеди и цели.

  • Плененият играч може да прави опит за бягство.

  • Пленените играчи могат да се заменят срещу позиции или съотборници.

  • Ако няма успешно бягство до 15 минути той е елиминиран и се запътва към respawn зоната.                                                                                                                                                                                                          

 27. Гранатите не могат да бъдат пиротехнични (забранени). Позволени са всички други типове (green gas, co2, пружинени или звучни). Същото се прилага и за мините.  Елиминационният радиус е от 5м за гранати и мини ( в  затворени места радиуса е цялостта на помещението) освен ако някое от топчетата ( на тези които изстрелват такива)  надмине този лимит. Гранатите и мините  също имат “friendly fire”. 

  • Гранатите се хвърлят ( търкалят ) винаги под височината на колената и никога над височината на раменете.                                                                                                                                                                                 

 28. Позволено е ползването на електрони апарати за тактично предимство (дронове, нощно виждане и др.) под отговорност на собственика.                                                                                                                                                                                                                                       

 29. Репликите се измерват в началото на всяка игра.   

 30.                                                                                                                                                                     

***Допълнителните за  сценарии правила ще бъдат обяснени преди игра.