Повече от: 600.000 М² 

за игри със: 100+ участника

5 сгради с подземия

2 отделни бункера

БАРИКАДИ, ОКОПИ И  ДРУГИ ПРЕПЯТСТВИЯ

ви дават възможността да приложите безброй стратегии…

в 15 различни сценарии!