Информация за сценарият ще се даде на терена.

*******(събота)

  Час 0*:00 до **:00

radar_screen_animation_by_mardoek50-dbsf

Подготвен за участие?

Промяна  в плановете?

barra v2.fw.png
barra v2.fw.png

Информация за сценарият ще се даде на терена.

****  (неделя)

  Час 0*:00 до **:00

radar_screen_animation_by_mardoek50-dbsf

Подготвен за участие?

Промияна  в плановете?

При затруднения с web записа можете да се свържете с нас за участие.

barra v3.fw.png