Информация за сценарият ще се даде на терена.

*******(събота)

  Час 0*:00 до **:00

Подготвен за участие?

Промяна  в плановете?

Информация за сценарият ще се даде на терена.

****  (неделя)

  Час 0*:00 до **:00

Подготвен за участие?

Промияна  в плановете?

При затруднения с web записа можете да се свържете с нас за участие.

© 2020  Airsoft Impact. Всички права запазени.