© 2018  Airsoft Impact. Всички права запазени.

Информация за сценарият ще се даде на терена.

******* (събота)

  Час **:00 до **:00

Подготвен за участие?

Промяна  в плановете?

Информация за сценарият ще се даде на терена.

****** (неделя)

  Час **:00 до **:00

Подготвен за участие?

Промияна  в плановете?

При затруднения с web записа можете да се свържете с нас за участие.