Опазване на околната среда

За нас е важно опазването на околната среда и поемаме нужната грижа задължавайки ползването на биоразградими  муниции (топчета)  че присъствието  и действията ни да не влияят на  природата около нас.