Данни

Наименование:  “Еърсофт Импакт ЕООД”

ЕИК: 205237119

Телефон: 087 658 5839

E-mail: info@airsoftimpact.com

Име на домейна: www.airsoftimpact.com

Предмет

Доставчикът, отговарящ за уеб сайта, предоставя на потребителите този документ, с който възнамерява да изпълни задълженията, предвидени в закона за електронната търговия (ЗЗЕТ), както и да информира всички потребители на уеб сайта за това, какви са условията за използване на уеб сайта.

Всяко лице, което посети този уеб сайт, поема ролята на потребител, като се ангажира със стриктното спазване на разпоредбите, посочени тук, както и с всяка друга правна разпоредба, която може да бъде приложима.

Доставчикът си запазва правото да променя всякакъв вид информация, която може да се появи на уеб сайта, без да има задължение то да предупреждава или информира потребителите за споменатите действия, като се разбира като достатъчно с публикуването в уеб сайта на.

 

Доставчикът е освободен от всякакъв вид отговорност, произхождаща от информацията, публикувана на неговия уебсайт, при условие че тази информация е била манипулирана или въведена от трета страна извън нея.

Възможно е посетителят на този уеб сайт да бъде пренасочен към съдържание от уеб сайтове на трети страни. Тъй като доставчикът не винаги може да контролира съдържанието, въведено от трети страни на своите уеб сайтове, този не поема никаква отговорност за такова съдържание. Във всеки случай, доставчикът заявява, че ще пристъпи към незабавно оттегляне на всяко съдържание, което може да наруши националното или международното законодателство, морала или обществения ред, прекратявайки незабавно пренасочването към посочения уеб сайт.